MEDICUM

pl
PL

Ośrodek Zdrowia Nowodworze

 1. Poradnia lekarza rodzinnego.
 2. Poradnia pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej.
 3. Poradnia położnej środowiskowo-rodzinnej.
 4. Opieka w zakresie Medycyny Szkolnej
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkół Publicznych w Tarnowcu.
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Szkole Podstawowej w Zawadzie.
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Szkole Podstawowej w Porębie Radlnej.
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Szkole Podstawowej w Łękawce.
 5. Gabinet zabiegowy z punktem pobrania materiału do badań analitycznych i punktem szczepień.

Poradnia ogólna

Czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00

możliwość rejestracji telefonicznie
Ośrodek Zdrowia w Nowodworzu 14 679 51 24

lek. med. MAREK MARENDZIAK GODZINY PRZYJĘĆ
Internista,
Specjalista Reumatolog

Przyjmuje
WTOREK 14.00-17.00, wizyty dom. 17.00-18.00,
PIĄTEK  14.00-17.00, wizyty dom. 17.00 -18.00

 

lek. med. ELŻBIETA MATWIEJ GODZINY PRZYJĘĆ 
Pediatra,
Specjalista Medycyny Rodzinnej


WTOREK 8.00-12.00
ŚRODA 8.00-13.00,

CZWARTEK 14.00-18.00

 

lek. med. AGATA PETLIC-MARENDZIAK GODZINY PRZYJĘĆ
Pediatra,
Specjalista Medycyny Rodzinnej


PONIEDZIAŁEK 09.00- 13.00,w.dom.13.00-14.00
WTOREK 9.00-12.00 WIZYTY DOMOWE
ŚRODA 13.00-17.00, w.dom.17.00-18.00
CZWARTEK 08.00-13.00, w.dom.13.00-14.00
PIĄTEK 08.00-13.00 w. dom.13.00- 14.00

 

Lek med. BOŻENA BARNAŚ - PANEK  
Pediatra,
Specjalista medycyny rodzinnej

Przyjmuje
PONIEDZIAŁEK 14.00-17.00,

wizyty domowe 17.00-18.00

 

Lek med. TOMASZ GAWRON   
lekarz dla dorosłych

Przyjmuje
PONIEDZIAŁEK  8.00-13.00, w.dom. 13.00-14.00

Punkt szczepień

ŚRODA 8.00-11.00 , 17.00-18.00
możliwość rejestracji telefonicznej
14 679 51 24

 

Gabinet Zabiegowy

czynny codziennie, w godzinach pracy ZAKŁADU

 

 

W ramach umowy z NFZ w Punkcie Szczepień wykonujemy:

 • bezpłatnie obowiązkowe szczepienia ochronne dla dzieci, młodzieży według wieku i pacjentów zdeklarowanych do NZOZ „MEDICUM” PETLIC l.S.P W OBYDWÓCH OŚRODKACH W GODZINACH PRACY GABINETU SZCZEPIEŃ
 • szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny na zakażenia
 • szczepienia zalecane odpłatne, nie finansowane ze środków znajdujących się w budżecie Ministra Zdrowia ( np. Tężec, WZW A, WZW B,  Streptoccocus Pneumoniae, przeciwko Grypie Covid 19, Odkleszczowe zapalenie mózgu i t.p.)

Personel pielęgniarski Ośrodek Nowodworze

 

1. KOORDYNUJĄCA MARCINEK-TOMASZEWSKA JOLANTA magister pielęgniarstwa , piel. w środowisku nauczania i wychowania ,SPECJALISTA Z PIELEGNIARSTWA ZACHOWAWCZEGO

2. ZAUCHA BEATA pielęgniarka środowiskowo-rodzinna , piel. w środowisku nauczania i wychowania , specjalista w pielęgniarstwie geriatrycznym

3. MRÓZ AGNIESZKA licencjat pielęgniarstwa , piel. środowiskowo-rodzinna W SPECJALLISTA W PIELĘGNIARSTA RODZINNEGO

4. AGNIESZKA JEŻ -MĘKAL licencjat położnictwa , położna środowiskowo- -rodzinna, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego

Ośrodek Zdrowia Nowodworze

OŚRODEK REHABILLITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ 

PAWEŁ POCHROŃ 

rejestracja pod numerem 790-648-663

czynne poniedziałek-piątek 8.00-20.00

OFERTA 

1. Masaż całkowity, częściowy

2. Terapia manualna

3. Kinezyterapia- ćwiczenia czynne, bierne, wspomagane, z oporem, indywidualna praca z pacjentem,

4. Fizykoterapia- elektroterapia, terapia ulltradźwiękami, laseroterapia, magnetoterapia (pole magnetyczne),

5. Taping medyczny,

6. Diagnostyka i korekcja wad postawy ciała,

7. Wizyty domowe

 

Wskazania do zabiegów:

- Bóle kręgosłupa

- Wady postawy

- Urazy sportowe

- Bóle mięśni

- Bóle głowy

- Dyskopatie

- Bóle stawowe

- Stany pooperacyjne i powypadkowe

- Zaburzenia neurologiczne

 

 

 

 

PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA  DOMOWA  umowa z  NFZ

mgr pielęgniarstwa ELŻBIETA WITEK 

INORMACJE POD NUMEREM TELEFONU 788-722-333

Rejestracja:

-od poniedziałku do piątku,  w godz. 8.00 -  18.00 

Usługa  jest  realizowana w ramach umowy  z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej udzielane są zgodnie z następującymi zasadami:

1) pielęgniarska opieka długoterminowa stanowi opiekę nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych;

2) do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani świadczeniobiorcy przewlekle chorzy somatycznie i psychosomatycznie oraz psychicznie chorzy z wyłączeniem ostrej fazy choroby psychicznej, którzy w ocenie skalą Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów; w przypadku psychicznie chorych będących w ostrej fazie choroby.

3) po otrzymaniu skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, które zawiera niezbędne informacje określone w załączniku nr 7 do zarządzenia oraz karty oceny świadczeniobiorcy, której wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia, pielęgniarka opieki długoterminowej domowej ustala ze świadczeniobiorcą albo członkiem jego rodziny albo opiekunem faktycznym lub prawnym świadczeniobiorcy, termin pierwszej wizyty, w trakcie której dokonuje ponownej oceny stanu świadczeniobiorcy skalą Barthel oraz ustala plan opieki w oparciu o rozpoznane problemy pielęgnacyjne; pielęgniarka opieki długoterminowej zapoznaje świadczeniobiorcę oraz członka jego rodziny albo opiekuna faktycznego lub prawnego ze sporządzonym planem opieki oraz z zasadami zabezpieczenia środków medycznych niezbędnych do realizacji świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych;

 Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej udziela świadczeń od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 – 20:00.

Dostępność pielęgniarki w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy tylko w medycznie uzasadnionych przypadkach.

Wizyty pielęgniarskie odbywają się we wskazanych terminach, nie mniej niż 4 razy w tygodniu.

 

 

 

Inne ośrodki:

Ośrodek Wola Rzędzińska